Inleiding

Ik ben Jamie de Jager, voltijd student aan de Hogeschool van Amsterdam. Op dit moment bevind ik mij in de afstudeerfase van de studie Media, Informatie en Communicatie. Met dit portfolio toon ik aan dat ik het eindniveau van de opleiding heb bereikt. Het portfolio is een mooie samenvatting van alles dat ik geleerd heb en de opdrachten waar ik erg trots op ben.

Dat ik de competenties van de opleiding heb behaald toon ik aan met de door de opleiding aangereikte gedragsindicatoren. Deze beschrijf ik aan de hand van mijn bewijsstukken en starr formulieren in dit portfolio.


De vijf MIC-competenties die ik bespreek zijn:
1. Analyseren en onderzoeken
- Analytisch vermogen: Onefit Adviesrapport

2. Ondernemen en publishing
- Visie en strategie: CLUSE Facebook Canvas
- Resultaatgerichtheid: Fotoshoot Women's Health
- Communiceren: RTL conceptpresentaties maken

3. Aggregeren, organiseren en cureren van content
- Ontwikkelingsgerichtheid: fotografie portfolio Minor Beeld

4. Ontwerpen en creëren van mediaformats en content
- Samenwerken: Magazine The Gentlewomen
- Creativiteit: Minor Beeld Outsiders

5. Professioneel handelen
- Ethisch handelen: vertrouwelijke informatie over mediaformats


Ook kunt u mijn CV en de verschillende publicaties van mijn hand vinden via de menubalk. Deze publicaties en ervaringen zijn mede mogelijk gemaakt door de kennis en handvatten die de opleiding heeft aangereikt. Ik ben de opleiding hier dankbaar voor en erg trots op mezelf dat ik dit heb weten te bereiken binnen zo'n korte periode.